ภาษาไทย

追蹤奇美博物館

加入官方社群,掌握博物館最新動態!

訂閱 / 取消電子報

必填

格式錯誤

${ notification.title }

${ notification.title }

“พิพิธภัณฑ์ของข้าพเจ้ามีเพียงพันธกิจหนึ่งเดียว: ดำรงอยู่เพื่อประชาชนทุกคน”

─ นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนาบริษัทฉีเหม่ย         創辦人許文龍先生簽名

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ CHIMEI

การสร้างพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ยเป็นเรื่องราวแห่งการสำเร็จความฝันของ นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนาบริษัทฉีเหม่ย ตั้งแต่เด็กจนถึง วัยชรามาตลอดมา 80 ปี
ในช่วงวัยเด็ก นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองไถหนานเป็นบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้นายประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนได้กลายเป็นเมล็ดพันธ์แห่งวัฒนธรรมที่ปลูกฝังอยู่ในใจ และกระตุ้นท่านให้เกิดความประสงค์ที่จะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งต้องเป็นสถานที่เสมือนบ้านของทุกคน โดยสามารถกลับบ้านในทุกวาระเพื่อเพิ่มพลังและความสุขในด้านจิตใจ หลังจากที่ธุรกิจวัสดุพลาสติกได้พัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง นายสวี่เหวินหลงจึงเริ่มเก็บของสะสมโดยกำลังของตนเอง และก่อตั้งมูลนิธิในภายหลัง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมฉีเหม่ย จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ยในปี 1992 ที่โรงงานเหรินเต๋อของบริษัทอุตสาหกรรมฉีเหม่ย และเปิดบริการให้เข้าชมฟรีเป็นเวลา 20 กว่าปี เนื่องจากมีความประสงค์ที่ต้องการจัดนิทรรศการของสะสมของบริษัทฉีเหม่ยได้อย่างครบถ้วน จึงมุ่งมั่นในการเสาะหาสถานที่เหมาะสมเป็นเวลานาน 10 กว่าปี จนได้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันตก ณ ที่นั่น ซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ได้ตั้งความปรารถนาว่า: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะต้องดำรงอยู่เพื่อประชาชนทุกคนเป็นตลอดกาล
 

 

  

แนวทางของสะสมในพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย ยึดชิ้นงานศิลปะฝั่งตะวันตก เครื่องดนตรี อาวุธ ตัวอย่างสัตว์ และซากฟอสซิลเป็นหลัก ชิ้นงานที่ถูกนำจัดเป็นนิทรรศการมีประมาณ 4000 ชิ้น ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จากของสะสมทั้งหมด นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ชี้แจงว่า: "โบราณวัตถุไม่เพียงมีไว้ชื่นชมเป็นส่วนตัว แต่ต้องแบ่งปันให้ผู้คนร่วมเข้าชมกัน การสะสมโบราณวัตถุก็ไม่ควรสะสมตามเฉพาะความรักชอบส่วนตัว แต่ต้องเป็นแนวทางที่ทุกคนล้วนชื่นชอบ"

 

 

 

 

นิทรรศการถาวร

ห้องนิทรรศการสัตว์

more
 • รวบรวมซากฟอสซิลและตัวอย่างสัตว์จากทั่วทวีปทั้ง 7 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการตามโครงสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

ห้องนิทรรศการศิลปะ

more
 • ห้องนิทรรศการศิลปะ

  รวบรวมภาพวาดช่วงศตวรรษที่ 13 ถึง 20 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ยุคสมัยของศิลปะตะวันตกให้กับประชาชน

 • ห้องนิทรรศการรอแด็ง 

  รวบรวมชิ้นงานของทั้งรอแด็ง และอาจารย์ เพื่อนร่วมเรียน ผู้ช่วยของท่าน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมศิลปะในสมัยของรอแด็ง 

 • ทางเดินประติมากรรม

  รวบรวมชิ้นงานประติมากรรมตั้งแต่อารยธรรมกรีก-โรมันโบราณ จนถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเส้นทางการชมเสมือนติดตามร่องรอยประวัติศาสตร์

ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

more
 • ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

  เริ่มต้นจากโซน "เครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์" "เข้าสู่วงดนตรีออร์เคสตร้า" จนถึง "นักดนตรีหุ่นยนต์" แสดงให้เห็นถึงเครื่องดนตรีหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาโดยสติปัญญาของมนุษย์

 • โซน "เครื่องสายประเภทใช้คันสี" ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

  เป็นการสะสมอย่างเป็นระบบที่รวบรวมเครื่องสายต่างๆ ตามเส้นทางการสืบทอดฝีมือรุ่นต่อรุ่นและภูมิภาค เครื่องสายที่แสดงในนิทรรศการล้วนแต่เป็นชิ้นงานคัดสรรที่คลาสสิคและเป็นตัวแทน

ห้องนิทรรศการอาวุธ

more
 • เป็นการแสดงอาวุธต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งสามารถเห็นถึงการพัฒนาของงานฝีมือและเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านอาวุธที่หลากหลายประเภท

Special Exhibition

Past Exhibition

เยี่ยมชมข้อมูล

9:30-17:30 (หยุดทุกวันพุธ)
รายละเอียดราคาตั๋วเข้าชม
นิทรรศการถาวร

ตั๋วราคาเต็ม

NT 200

ตั๋วราคาพิเศษ

NT 150
สำหรับนักเรียนและนักศึกษาอายุตั้งแต่ 7 ปี - 22 ปี และผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ตั๋วเข้าชมฟรี  สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเมืองไถหนาน เด็กอายุ 4 ปี - 6 ปี (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่ต้องถือตั๋ว) ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจที่มีคู่มือรวมถึงผู้ร่วมเดินทางอีก 1 คน นักเรียนต่างถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองไถหนาน ผู้มีบัตรไกด์ / บัตรหัวหน้าทัวร์จากสำนักงานการท่องเที่ยว


 

 
${ title }

${ alertTxt }